Kodomo Shoku

  • Kodomo Shoku
  • Tikin furai, yakissoba de carne sem legumes, batata frita e sorvete.